Zámek Vinařice se nachází cca 8 km od Mladé Boleslavi směrem na Nymburk, kde tvoří nepřehlédnutelnou dominantu krajiny.

 

V nově rekonstruovaných prostorách zámku nabízíme :

-   pronájem společenského sálu o kapacitě až 120 osob

    (konference, valné hromady, prezentace, svatby, koncerty- velmi dobrá akustika)

-   pronájem malé zasedací místnosti o kapacitě cca 12 osob

-   pronájem luxusního apartmá pro dvě osoby

-   vinárna o kapacitě 25 + 16 osob vhodná pro rodinné oslavy i uzavřené jednání

-   uspořádání svatebního obřadu i svatební hostiny

-   uspořádání společenských akcí (recepce, firemní večírky a oslavy, prezentace

    včetně zajištění programu a cateringu)

 

Historie a stručný popis zámku

 

Ves Vinařice se v pramenech objevuje již od roku 1227 jako majetek kláštera sv. Jiří v Praze. Ve 14 století snad patřila k sousední Dobrovici. Roku 1340 byla rozdělena mezi pět majitelů a snad již v té době zde stála jednoduchá gotická tvrz. Majitelé vsi i tvrze se často střídali. Jaroslav ze Šelmberka tvrz na počátku 16. století pozdně goticky přestavěl.  Roku 1519 prodal Vinařice Janu Ceteňskému z Cetně. Roku 1623 byl statek Václavu Prockovi z Cetně pro účast ve stavovském povstání zkonfiskován. Konfiskát koupil Adam z Valdštejna, kterému se zámek natolik zalíbil, že Vinařice přejmenoval na Nový Valdštejn, což si dokonce roku 1626 nechal vložit do zemských desek. Snad již v té době probíhala pozdně renesanční přestavba dokončená nejpozději roku 1638. Zámecká budova v té době sloužila správním a hospodářským potřebám dobrovického velkostatku. Po roce 1945 byl zámek zkonfiskován, v 50. a 60. letech 20. století sloužil místnímu zemědělskému družstvu, později v něm byly byty, depozitář Památníku národního písemnictví a okresního archivu. Od roku 2000 je v majetku společnosti LAURETA AUTO a.s., která jej využívá k pořádání kulturních, společenských a komerčních aktivit.

Pozůstatky gotické tvrze ve zdivu zámecké budovy jednoznačně identifikují 2,5 m silné zdi ve sklepě. Gotické mohou být zčásti i klenby paláce. Jediným architektonickým detailem z tohoto období je zazděný portál v severovýchodní zdi bývalé věže. Renesanční přestavba proběhla ve dvou fázích. Při té starší koncem 16. století vznikly dvě polygonální věže v severozápadním a jihozápadním nároží. Druhá pozdně renesanční přestavba proběhla kolem roku 1630, kdy byl palác doplněn na kompaktní obdélnou budovu. Při raně barokní přestavbě bylo severní křídlo výrazně prodlouženo k východu podél celé severní strany přilehlého hospodářského dvora, v patře bylo upraveno na špýchar, v přízemí byly stáje. Barokní je také zástavba na východní straně dvora, stejně jako schodiště vložené do hlavní zámecké budovy patrně v místě původního gotického vstupu. Posledním výrazným zásahem byla ve 2. polovině 20. století přestavba části sklepa na protiletecký kryt.

V roce 2012 byla za podpory Středočeského kraje zahájena obnova fasády zámku. Tento rozsáhlý projekt byl dokončen v listopadu 2014.